Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt
 
Trang chủ Thiết kế Web Khách hàng Web Hosting Hỏi & Đáp Điều lệ Liên hệ
Calvin Phan
Điện thoại: (714) 657-3959
E-mail: sales5StarsWebDesign.com

Điều lệ

Tất cả tiền mặt, chi phiếu hoặc International Money Order phải nhận được trước khi tiến hành thiết kế web site.

Tất cả các web site đòi hỏi phải cho phép 5StarsWebDesign.com từ 3 đến 4 tuần để hoàn tất (có những web site sẽ không mất thời gian lâu như thế, chúng tôi sẽ cho bạn biết ngay khi web site của bạn hoàn tất). Những web site “lớn” có thể cần nhiều thời gian hơn quy định để hoàn tất.

Sau khi web site hoàn tất, yêu cầu các khách hàng đổi ngay password web site và tự chăm sóc, ngoại trừ những khách hàng có trả lệ phí cho 5StarsWebDesign.com để chăm sóc.

Bắt buộc tất cả các web site của khách hàng phải giữ chữ bản quyền của 5StarsWebDesign.com. Nếu các chữ bản quyền của 5StarsWebDesign.com bị bỏ ra khỏi, web site của bạn có thể bị hư hoặc bị thông báo lỗi xảy ra. Nếu như thế 5StarsWebDesign.com sẽ KHÔNG sửa cho bạn. Bỏ chữ bản quyền của 5StarsWebDesign.com là vi phạm các điều lệ của 5StarsWebDesign.com.

Tax rate: 8.75% in USA or 5% in CANADA

 
Go top
 
Bản quyền © 2004-2014 thuộc về 5StarsWebDesign.com.